Tin tức

  • Hướng dẫn hoàn chỉnh để đo cao độ chính xác trong Disconnected GNSS môi trường
    post time: Sep-06-2019

    Tất cả chúng ta đã trải qua một sự thiếu bực bội của dịch vụ tín hiệu khi làm việc ở giữa một thành phố hoặc dưới tán dày đặc, làm cho chúng ta tự hỏi như thế nào trong thế giới công nghệ theo định hướng của chúng tôi. Trong vài thập kỷ qua, chúng tôi đã nhìn thấy công nghệ đổi mới tăng chóng mặt, đem lại cho chúng tôi của chúng tôi kết nối với hầu hết và trên thế giới tiên tiến thay đổi như thế nào ...Read more »